در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...

نیازمندی اینترنتی و آگهی رایگان نیازدون

نمایندگی و فروش روغن صنعتی جت لوب jetlube

نمایندگی و فروش روغن صنعتی جت لوب jetlube

آگهی رایگان
  • صنعت نفت , گاز , پتروشیمی
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
  •    تهران تهران

شرکت پترو تابان فیدار با عضویت درگروه بین المللی ، صنعتی و تجاری دروازه تجارت متشکل ازمشاوران، کارشناسان و متخصصان مجرب در حوزه تجهیزات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی فعال می باشد.این شرکت با ایجاد روابط تجاری مستحکم و تعامل مستمر با سازندگان و تامین کنندگان خارجی و داخلی، توانایی ارائه و تامین خدمات پایدار مطابق با استانداردهای جهانی را دارا می باشد.

  • نماینده رسمی شرکت جت لوب (Jet Lube) امریکا در زمینه انواع روغن صنعتی و روانکارهای صنعتی
  • نماینده رسمی شرکت جی اس کلتکس (GS Caltex) کره در زمینه انواع روغن صنعتی و روانکارهای صنعتی
  • نماینده رسمی شرکت سندویک (SANDVIK) سوئد در زمینه کابل های فلزی و ارتباطی ، ادوات و تجهیزات جوشکاری، سیستم های حرارتی و همچنین لوله های حفاری و جریانی

فروش و نماینده محصولات جت لوب Jetlube  :

 

769Lubricant®

Clean-Up™

Clean-Up Plus™

C-Plate™

Gear-Guard™

Kopr-Kote™

Magic Wrench®

Marine Moly™

Moly-Mist™

PS Terminal™

White Lithium Grease

WLD™

WRL™

Z-Plate™

Jet-Lok II - Epoxy-Based Threadlock Kit

Jet-Lok® HP-45 - Hydraulic & Pneumatic High-Pressure Sealant

Jet-Lok® TL-22 - Removable Screw Lock

Jet-Lok® TL-77 - Permanent Thread Locker

Jet-Lok® TL-90 - Wicking Adhesive

 

550® - Molybdenum Disulphide Anti-Seize

550 Extreme - Nonmetallic Anti-Seize Compound

Graphite Petrolatum - For Aircraft Spark Plugs

Kopr-Kote® Industrial - High Temperature Anti-Seize Compound

Marine Grade Anti-Sieze - Nonmetallic Anti-Seize

Moly Petrolatum - Mil Spec Anti-Seize Compound

 

Nikal® - Pure Nickel Extreme Temperature Anti-Seize

Nikal® Nuclear - High-Temperature

Riser Bolt Lube - High Moly Compound

Silver Plus Regular - Metallic Anti-Seize

SS-30™ - Pure Copper High Temperature Anti-Seize White Knight™ - Food Grade Anti-Seize

Zinc Dust Petrolatum - For Aluminum & its Alloys

API-Modified - Thread Compound

Z-50™ - Tool Joint Compound

Z-60™ - Tool Joint Compound

 

Clean-Up™ - Industrial Safety Solvent

Clean-Up Aerosol - Industrial Safety Solvent

Clean-Up II - Industrial Grade Degreaser

Clean-Up™ Plus - Citrus Degreaser

Clean-Up Plus Aerosol - Citrus Degreaser

 

Easy-Clean® Liquid - Aqueous Alkaline-Based Cleaner

Easy-Clean Towels

Jet-Lube 5000™ - Water Based Cleaner and Degreaser 

PS Terminal™ - Plastic-Safe Electrical Contact Cleaner

Chlor-Oust - Chlorine Neutralizer

Mud-Buster - Clay Remover

Sterilene - The New Chlorine

pH Neutralize - Acid Neutralizer

 

Unicid Bullets -Mineral Scale Remover

Unicid Catalyst - Mineral Scale Remover

Unicid Granular - Mineral Scale Remover
WireHog - Well Casing & Pipe Cleaning Brushes

Jet-Lube 21 Arctic - Arctic Tool Joint Compound

Jet-Lube #21 Oilfield - Drill Pipe Compound

Jet-Lube Extreme® - Mud-Resistant Tool Joint & Drill Collar Compound

JLS Oilfield - Tool Joint Compound

Kopr-Kote Arctic - Drill Collar & Tool Joint Compound

Kopr-Kote Geothermal - Geothermal Drill Collar/Tool Joint

Kopr-Kote Oilfield - Drill Collar & Tool Joint Compound

 

 

 

Nonmetallic Based

 

Cural - Multipurpose for Drill Strings & Tubulars

HPHT™ - High-Pressure, High-Temp Thread Compound

Kov'r-Kote Geothermal - Geothermal Metal-Free Compound for Drill Strings & Tubulars

Kov'r-Kote - Metal-Free Compound for Drill Strings & Tubulars

NCS-30 Arctic - Premium Thread Compound

NCS-30 Oilfield - Thread Compound

Pow'r-Kote - Drill Collar/Tool Joint Compound

 

Enviro-Guard - Drop Pipe Lubricant & Sealant 

TF-15 - Thread Sealing Compound for Fiberglass Pipe

V-2 - PTFE Thread Sealant IAPMO Approve

 

ECF - Environmental Compound Formula

 

Alco EP™ ECF - Yellow/"E"-Rated Extreme-Service Multipurpose Grease 

Alco-EP ECF Water Well - Extreme-Service Multipurpose Grease 

Jacking System Grease ECF - Yellow/"E"-Rated Gear Grease

Seal-Guard ECF - Yellow/"E"-Rated Thread Compound for High-Chrome & High-Nickel Alloys 

NCS-30 ECF - Premium Yellow/"E"-Rated Thread Compound

Run-N-Seal ECF - Yellow/"E"-Rated Nonmetallic Thread Sealing Compound 

Wire Line Lubricant ECF - Yellow/"E"-Rated Nonconductive Lubricant 

Alco EP™ ECF - Yellow / "E" - Rated Extreme - Service Multipurpose Grease 

Bullseye - Water Well & Environmental Compound

Eco-Safe - Nonmetallic Thread Compound - NSF/ANSI 61 Certified

Enviro-Guard - Drop Pipe Lubricant & Sealant

Jacking System Grease - Yellow / "E"- Rated Gear GreaseECF

Seal-Guard ECF - Yellow / "E"-Rated Thread Compound for High-Chrome & High-Nickel Alloys

NCS-30 ECF - Premium Yellow / "E"-Rated Thread Compound

Run-N-Seal ECF - Yellow / "E"-Rated Nonmetallic Thread Sealing Compound 

Well-Guard - Monitor Well Drill Thread Compound

Wire Line Lubricant ECF - Yellow /"E"-Rated Nonconductive Lubricant

Bullseye - Water Well & Environmental Compound 

Eco-Safe - Nonmetallic Thread Compound - NSF/ANSI 61 Certified 

Enviro-Guard - Drop Pipe Lubricant & Sealant 

Well-Guard - Monitor Well Drill Thread Compoud 

 

Aluminum Complex

Alco EP™ - Premium Multi-Purpose Grease

Kiln Grease HT™ - High Temperature Lubricant

 

Bentone

AP-1™ - High-Temp Non-Melting Grease

AP-1W - High-Temp Non-Melting Grease

AP-5™ - High-Temp Non-Melting Grease with Moly

 

Calcium

Arctic™ - Low-Temp Grease

 

Lithium

#202 Moly-Lith™ - Multipurpose Grease with Moly

CB-2™ - Super-Lith Multi-Purpose Grease

EP Bearing Grease™ - Lithium BLGI Grade 2

EP White - Construction-Grade Lithium Grease

Jet-Plex-EP™ - Premium Multipurpose Lithium-Complex

White Lithium Grease - All-Purpose Grease with PTFE

 

Silicone Grease

Jet-Lube No. 33 - Silicone Grease Lithium Based

MP Silicone Grease™ - Nonconductive NSF H1

Silicone Compound DM™ - Silicone Dielectric Grease\

 

Synthetic

Temp-Guard™ - Synthetic High-Temp Grease


CC Lube™ - Synthetic Food Machinery Grease 

Magic Wrench® - Synthetic Super Penetrant 

Magic Wrench® Aerosol - Synthetic Super Penetrant 

Oven Chain Lubricant™ - Inorganic Synthetic 

White Knight™ - Food-Grade Anti-Seize 

 

Chlor-Oust - Chlorine Neutralizer

Easy-Clean Towels

Eco-Safe™ - Nonmetallic Thread Compound - NSF/ANSI 61 Certified 

Extreme® - Mud-Resistant Tool Joint & Drill Collar Compound

Jet-Lok II - Epoxy-Based Threadlock Kit for OCTG Applications

Kopr-Kote Water Well - Drill Pipe Compound - NSF H2

Sterilene - The New Chlorine

WireHog - Well Casing & Pipe Cleaning Brushes

 


Gear-Guard™ - Paste Lubricant

MP-50™- Low Friction Moly Paste

OG-H™- Open Gear Grease

WLD™ - Wire Rope, Cable, & Roller Chain Dressing

WRL™- Wire Rope and Chain Lubricant / Oil

 

HPHT™ - High-Pressure, High-Temp Thread Compound

Jet-Lube Seal-Guard - Premium Thread Compound - For High-Chrome & High-Nickel Alloys

Run-N-Seal - Nonmetallic Thread Sealing Compound - Conforms to API RP5A3

Run-N-Seal Arctic - Arctic Nonmetallic Thread Sealing Compound - Conforms to API RP5A3

Run-N-Seal Extreme - Nonmetallic Thread Sealing Compound - Conforms to API RP5A3

Run-N-Seal H2S - H2S Nonmetallic Thread Sealing Compound - Conforms to API RP5A3

TF-15 - Thread Sealing Compound for Fiberglass Pipe

HPHT™ - High-Pressure, High-Temp Thread Compound

Jet-Lube Seal-Guard - Premium Thread Compound - For High-Chrome & High-Nickel Alloys

Run-N-Seal - Nonmetallic Thread Sealing Compound - Conforms to API RP5A3

Run-N-Seal Arctic - Arctic Nonmetallic Thread Sealing Compound - Conforms to API RP5A3

Run-N-Seal Extreme - Nonmetallic Thread Sealing Compound - Conforms to API RP5A3

Run-N-Seal H2S - H2S Nonmetallic Thread Sealing Compound - Conforms to API RP5A3

TF-15 - Thread Sealing Compound for Fiberglass Pipe

 

769 Lubricant®- Lubricant & Penetrant

Z-Plate™- Zinc Rich Galvanize

Eco-Safe - Nonmetallic Thread Compound - NSF/ANSI 61 Certified 

J-75 - Brushable Drill Steel Lubricant

J-89 - Pumpable Drill Steel Lubricant

Aerosol

Moly-Mist™ - MoS2 Dry Film Lubricant

 

Non-Aerosol

Easy-Clean Towels

EMS - Water-Based Silicone Lubricant

Jet-Lok II - Epoxy-Based Threadlock Kit for OCTG Applications

Moly-Mist - (MoS2) Dry Film Lubricant

Rubber Lubricant - Water-Based Rubber Lubricant/Mold Release


#202 Moly-Lith - Multipurpose Grease with Moly

C-Plate - Pure Metallic Copper Coating

Easy-Clean Liquid - Aqueous Alkaline-Based Cleaner

Easy-Clean Towels

Jet-Lok II - Epoxy-Based Threadlock Kit for OCTG Applications

Korr-Guard - Storage Compound

Moly Mist - (MoS2) Dry Film Lubricant

Mustache Brush

Riser Bolt Lube - Nonmetallic, High-Moly Anti-Seize

Korr Guard™ - Storage Compound
Petro-Tape™ - Pure Virgin PTFE Thread Seal Tape

TF-15® - Thread Sealing Compound for Fiberglass Pipe

TF-25™ - Heavy-Duty Thread Sealant with PTFE

TFW™ - Thread Sealant with PTFE IAPMO Approved

V-2® - PTFE Thread Sealant IAPMO Approved

Jet-Lok® II - Epoxy-Based Threadlock Kit

Jet-Lok® HP-45 - Hydraulic & Pneumatic High-Pressure Sealant

Jet-Lok® TL-22 - Removable Screw Lock

Jet-Lok® TL-42 - Removable Nut Lock

Jet-Lok® TL-71 - Permanent Stud Lock

Jet-Lok® TL-72 - High-Temp Stud Lock

Jet-Lok® TL-77 - Permanent Thread Locker

Jet-Lok® TL-90 - Wicking Adhesive

Ezy-Open Gel - Valve Penetrant Gel

Ezy-Open Liquid - Valve Penetrant Liquid

Ezy-Pak #100 - Packing Compound

Ezy-Pak #115 - Packing Compound

Ezy-Pak #125 - Arctic Grade Packing Compound

Ezy-Turn #3 - Plug Valve Sealant

Ezy-Turn #3 Arctic - Gate and Plug Valve Sealant

Ezy-Turn #8 - General Purpose Plug Valve Sealant

Ezy-Turn #12 - Gate Valve Sealant & Body Fill Lubricant (Peanut Butter)

Ezy-Turn 196 - High Temp / High Pressure Valve Seat Sealant & Body Filler

Ezy-Turn Arctic Body Fill - Arctic Grade Body Fill Valve Sealant

Ezy-Turn Body Fill - Body Fill Valve Sealant

Ezy-Turn Body Fill H2S - Body Fill H2S Valve Sealant

Ezy-Turn H2S - H2S Gate Valve Lubricant

Ezy-Turn Polar - Polar Gate Valve Sealant

 

 

آدرس : تهران ، خیابان میرداماد ، میدان محسنی ( مادر ) ، برج بیژن ، طبقه 10 ، واحد 3

تلفن : 5 – 22925573

www.ptf-co.ir

commercial-assist2@ptf-co.ir

 

ثبت آگهی رایگان