در این بروزرسانی امکانات بسیار زیادی به اپلیکیشن اندروید اضافه شده است. از جمله آنها میتوان به اضافه شدن بخش ویرایش آگهی، امکان بروزرسانی خودکار اپلیکیشن، تغییر امکانات ثبت آگهی بر اساس نوع پلان انتخابی، انتخاب ترتیب آگهی ها و ... اشاره نمود